!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Dataskydd (GDPR)

Information till medlemmar i Kulperöds Samfällighetsförening
om föreningens hantering av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2066/679 (GDPR) i kraft. Därför vill vi ge dig som medlem, information om de data som föreningen samlar in och lagrar om dig som medlem.

Personuppgiftsansvarig

Kulperöds Samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i medlemsförteckningen.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Du som är fastighetsägare och brukar vårt områdes vägar, färskvatten och/eller avloppssystem (GA 1/väg, GA 2/färskvatten, GA 3/avlopp) är med automatik, medlem i vår förening.  För att vi ska kunna hantera ett medlemskap behöver vi registrera personuppgifter om varje medlem/fastighetsägare.

Via Lantmäteriet och dig som medlem hanterar föreningen dina uppgifter som omfattar ansvaret för våra gemensamhetsanläggningar (GA 1/väg, GA 2/färskvatten, GA 3/avlopp).  enligt Lantmäteriet, samtycker du att föreningen hämtar in och hanterar uppgifter från dig.

Föreningen hämtar in uppgifter från dig och Lantmäteriet. Det gäller namn, adress, e-postadress, fastighetsbeteckning samt telefon- och/eller mobilnummer. Uppgifterna behålls under hela tiden du är medlem. Du som medlem är ansvarig att meddela förändringar till styrelsen (se kontaktuppgifter på hemsidan).

När ett medlemskap upphör sparas uppgifter i ett år. I vissa fall kan uppgifter sparas längre, t.ex. uppgifter för ekonomisk bokföring, via tidigare uppgifter från Lantmäteriet eller information om en förtroendevalds engagemang i föreningen.

Varför samlar vi uppgifterna?

Föreningen behöver personuppgifter för varje boende/fastighetsägare för att kunna administrera uppgifter som följer direkt av att du är medlem (ex avgifter). Fastighetsägare är delägare av våra gemensamhetsanläggningar (enligt fastställda andelar).  

Hämtade uppgifter används även för att kunna ge dig som medlem, information om föreningens aktiviteter som t.ex. städdagar och årsmöte samt betalning av den årliga avgiften inom föreningen. 

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter om föreningens medlemmar finns i föreningens medlemsmatrikel som administreras av föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för att hantera varje medlems personuppgifter enligt medlems egen önskan. Information lämnas till styrelsen skriftligen.

Om vi fotograferar föreningens aktiviteter så informerar vi om att bilderna kan komma att användas för att informera om verksamheten. Man har alltid möjlighet att invända mot detta genom att be att bilder tas bort om man inte önskar vara med på föreningens webbsida. I så fall skall föreningens webbredaktör kontaktas.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Genom att kontakta föreningens kassör kan du begära att personuppgifter rättas eller att de inte längre ska behandlas av föreningen.

Som medlem kan du lämna klagomål om föreningens hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datatinspektionen.se).