!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar - 2018 03

2018-03-27                                                          

Valda: Samtliga personer inom styrelse och andra funktioner hittar du under följande rubrik; Kontakter/Styrelsen 2018.

Ny årsavgift 2018: årsmötet beslutade att höja kostnaden med 1.000:- för året 2018. Det innebär att du ska betala minst 50% (6.000:-) per den 30 april, resterande belopp betalas senast den 31 oktober. Inbetalningsinformation hittar du under Ekonomi, årsavgift för VA....

Hemsida: syftet med hemsidan är att stödja våra medlemmar med med information. Har du idéer eller synpunkter, är du välkommen att dela med dig. Skicka ett meddelande via mail till någon av oss i styrelsen.

Städdag den 14 april kl 0930: vi träffas vid reningsverket för att måla om reningsverket väggar, plocka in alla snöpinnar, rensa i diken mm, Vi behöver många händer för att vårt område ska vara fortsatt trivsamt :) Vi hälsar alla välkomna! Efter vårt uppdrag är klart samlas vi hemma hos familjen Dymén för en grillstund tillsammans. Välkommen!

Släpkärran: Styrelsen informerade på årsmötet om styrelsens övervägande att avytta kärran på grund av upprepade problem.
Styrelsen har nu fattat beslutet att kärran kommer att säljas till högstbjudande till samfällighetens medlemmar, via budgivning på hemsidan (auktion). Kärran säljs i befintligt skick.
Vi återkommer med mer information inom kort.