!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar - 2018 06

2018-06-11

Här kommer information från styrelsen som gäller vår släpkärra, vår väg, reningsverk och vatten.

-----

Släpkärran

Vi har tidigare diskuterat (styrelsemöten/årsmötet) om vår släpkärras "vara eller icke vara kvar" inom föreningen. Då frågan skulle beslutas av styrelsen meddela vi i mars att vår vilja var att avyttra släpkärran.

Men, efter att många hörde av sig därefter så har styrelsen tagit tillbaka beslutet och under ett år kommer Tove och Janne Lindström ta på sig ansvaret att vara nya kontaktpersoner för kärran. Våra nya kontaktpersoner finns på Silvergnejsvägen 1 och tar över ansvaret från o med den 14 juni. Styrelsens kontaktperson för kärran är Martin Salenius.

Styrelsen kommer att göra en ny bedömning om kärran kommer vara kvar inom föreningen efter nästa sommar.

Läs vad som gäller när du ska hyra släpkärran under rubriken Släpkärran - detta gäller när jag hyr.

------

Våra vägar (GA1)

Vi värnar om låga hastigheter på våra vägar! 

Tänk på det är hastigheten som är den avgörande faktorn hur allvarlig en olycka blir.

------

Vårt vatten (GA2)

Flertalet kommuner har begränsat användandet av färskvatten i samband med torrt och varmt väder. Vi vill uppmana alla att tänka på användandet men idag har vi inget aktuellt problem med tillgången.

-----

Reningsverket (GA3)

Har du fått en grön tratt med informationsblad i din brevlåda? 

I så fall har du fått en tratt som hjälper till att hantera olja och fett i hushållet och på ett enkelt sätt minska risken till problem i vårt reningsverk. Läs hur du gör i den bifogade instruktionen som finns instoppat i tratten.Vill du ha fler? De finns att hämta gratis på Munkegärdes Återvinningsstation.

Omstart av reningsverk (igen)

Återigen har vi varit tvungna att starta om vårt reningsverk. Okänt medel har kommit in i reningsverkets reaktorer och slagit ut befintlig bakteriekulturer. Vi värnar om allas uppmärksamhet att inte spola ner medel i vårt avlopp som kan äventyra reningsprocessen. Varje nystart belastar föreningen med höga kostnader och mycket extraarbete.

Läs mer under rubriken GA:3 Vårt reningsverk om vad du ska undvika att spola ner.
Utredning pågår om vad som kan ha orsakat senaste stoppet.

----------------------------------------

Trevlig sommar önskar Styrelsen!

----------------------------------------