!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Anslagstavlan

 

Här publiceras information som är viktigt att känna till. Tillsvidare skickas även samma information via e-post -  meddela om du har ny e-postadress (se "Kontakter").

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har några frågor. 

Notera datum för kommande årsmöte inom föreningen: 2019-03-17 kl.1500 i GGCC möteslokal. 

Styrelsen informerar - 2018 10

Höstens städdag lördag den 10 november kl.0930: vi samlas vid reningsverket, ta gärna med krattor, sågar eller annan utrustning som kan användas vid rensning av diken, ansning av buskar och träd nära vägen. Snöpinnar ska naturligtvis sättas ut - tänk på avstånden mellan pinnarna och dubbla vid gupp. Fråga om du är osäker :).

31 oktober är den sista dagen för betalning av del två (6.000:-) av vår årsavgift för VA och väg.

Övrigt: Ny anslutning till vårt reningsverk (via avstyckning av tomt) kan idag inte godkännas av styrelsen. Utredning pågår och vi inväntar information hur stor kapacitet vårt reningsverk klarar av att hantera per dygn.