!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Släpkärran - detta gäller när jag hyr

 

För att släpkärran ska kunna användas vid behov av oss inom föreningen, är det viktigt att alla  känner till vad som gäller:

BOKA

- I brevlådan på reningsverket finns bokningslistan.
- Notera ditt namn och förkortning av din adress (ex K12 som i Kulperödsvägen).
- Du har möjlighet att boka kärran ett dygn i taget. Vid behov att hyra kärran längre tid, kontakta styrelsens kontaktperson för godkännande (se Kontakter/Släpkärra).

HÄMTA - Hämta nyckel till låset hos kontaktperson (se Kontakter/Släpkärra)
- Släpkärran står parkerad intill reningsverket.
- Kontrollera att kärrans befintliga koppling stämmer med din bils. Har din bil annan koppling, ansvarar du själv för att införskaffa adapter.
- Säkerställ att stödhjulet är uppskruvat och åtdraget.
- Gör alltid en okulärbesiktning av kärran innan avfärd så att kärran kan användas på ett trafiksäkert sätt (ljus, däck, broms). Om något verkar fel måste du meddela kontaktperson innan du kan köra vidare med kärran.
LÄMNA - Parkera där du hämtat kärran. Undvik att dra åt handbromsen för att minska risk att bromsar kärvar/fryser fast.
- Se till att stödhjulet stöttar kärran på mark
- Gör en okulärbesiktning av kärran innan nyckeln lämnas tillbaka. Om något har hänt eller du noterar något fel på kärran måste detta meddelas kontaktperson i samband med att nyckeln returneras.
BETALA

- Snarast möjligt efter hyrestillfället, betalas 100:- till föreningens bankgiro 5229-9393. Notera ditt namn och adress.
- Uppstår kostnader i samband med åtgärdande av skada på kärran belastas självrisk/kostnad (minsta kostnad) på dig som är vållande.