!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

GA:3 Vårt reningsverk

När vi använder vatten i köket, på toaletten eller på golfklubben går allt avloppsvatten till vårt reningsverk, det bruna huset som ligger beläget vid korsningen mellan Kulperödsvägen och Silvergnejsvägen (bakom blå 2:as tee och framför gul 8:as green). 

Läs gärna "Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar inom Kungälvs kommun"

Klicka här för att se vad du får spola ner i toaletten :)

RENINGSPROCESSEN

Steg 1 När avloppsvattnet kommer till reningsverket, så ansamlas det först till en stor brunn som har en nivå indikering. När indikeringen känner av att det finns tillräckligt med vatten i brunnen samt att nästa steg i processen samtidigt indikerar att den är redo att ta emot mer avloppsvatten, så passerar avloppsvattnet en pump försedd med knivar som ska finfördela fasta partiklar.

Steg 2 Avloppsvattnet fortsätter till ännu en stor tank som ligger nergrävd vid reningsverkets gavel (golfhål blå 2).  När denna brunn/uppsamlingstank i sin tur indikerar att det finns tillräckligt med avloppsvatten här, så pumpas avloppsvattnet vidare.  

Steg 3 Avloppsvattnet går sedan vidare till fyra stycken (6 m3) stora processtankar som jobbar i par, så vi har två par som kallas reaktorer. (PP01, PP02). Reningen sker bl.a. med hjälp av en levande bakteriekultur. För att detta skall fungera måste vi se till att inga ”främmande” föremål eller ämnen hamnar i vårt avlopp. 

Steg 4 Efter reningen i reaktorerna så släpps vattnet som nu är rent, ut i naturen. 

Ett par reaktorer klarar vardera av att rena ca 30 kubik/dygn; totalt 60 kubik/dygn.
Vi tar kontinuerligt prover på inkommande avloppsvatten, samt det renade vattnet som efter reningsprocess släpps ut i naturen.
Proverna analyseras av ALcontrol och resultaten skickas till oss samt även till kommunens miljökontor.

 

TÄNK PÅ vad du spolar ner i toaletten och/eller i avloppet. Vi har löpande problem i vårt reningsverk med att det slängs bl a handdukar, underkläder, diverse våtservetter, tops som fastnar samt kemikalier och fett som slår ut vår bakteriekultur i våra reaktorer.

LÄS, mer 
Tips - undvik detta i avloppet
Föreningens leverantörer hittar du i navigeringsfältet (rubriker)

Nedan ser du en karta över våra avlopp. 

 

 

Dokument

Karta Kulperöd GA-3.pdf 2017-08-11
Tips - undvik detta i avloppet.docx 2017-09-21