!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsredovisning

 

Varje år sammanställs en Årsredovisning av styrelsen, som granskas av samfällighetens revisorer och därefter fastställs på ordinarie årsmöte.

Årsredovisningen innehåller en redogörelse över årets intäkter o kostnader som summeras till ett resultat för året samt föreningens tillgångar o skulder per balansdagen.

Du hittar Årsredovisning 2016 o 2015 nedan. 2017 års redovisning publiceras inom kort.

Har Du frågor kring samfällighetens ekonomi - hör gärna av dig till föreningens kassör. 

 

Dokument

Årsredovisning Kulperöd 2016.pdf 2017-08-11
Årsredovisning Kulperöd 2015.pdf 2017-08-11