!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen 2018

 

Den 28 mars kl.15:00 träffades vi i GGCC's klubbhus för årsmöte. Följande personer ingår i samfällighetens styrelse 

Ordförande 
Vakant

Ordinarie ledamot, kassör och vice ordförande:
Håkan Andreasson 

Ordinarie ledamot, sekreterare:
Annika Lundqvist 

Ordinarie ledamot, kontaktpersson väg (GA:1): 
Christer Claesson

Ordinarie ledamot, kontaktperson vatten (GA:2) avlopp (GA:3):
Svend Bergholtz

Ordinarie ledamot, kontaktperson vatten (GA:2) avlopp (GA:3):
Ann Nehlmark

Ordinarie ledamot
Lars-Olof Hellgren

Suppleanter:
Martin Salenius 
Linnea Dymén 
Annika Loid

Representant GGCC:
NN

av Annika Lundqvist