!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmöte 2016-03-20

Årsmöte för Kulperöds samfällighet genomfördes 2016-03-20 i GGCC klubbhus.

33 personer representerande 19 fastigheter var närvarande.

 

Nedan hittar du följande dokument:

  • Dagordning för årsmötet
  • Agenda från mötet (Kulperöds samfällighets årsmöte 2016)
  • Valberedningens förslag
  • Protokoll från årsmötet

Dokument

Dagordning årsmöte 2016.pdf 2017-08-11
Kulperöds samfällighet årsmöte 2016.pptx 2017-08-11
Valberedningens förslag 2016.pdf 2017-08-11