!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsavgift för VA och Väg

 

Årlig avgift

Beslut om årlig kostnad för väg, vatten och avlopp fattas på vårt årsmöte i mars månad. Fördelning av kostnaden mellan varje fastighetsägare, baseras på Lantmäteriets fastställda andelstal. Några medlemmar har obebyggda tomter, då utgår en årlig kostnad av 275:-/tomt (väg).

2018 års avgift: 12.000:- (+ 275:- vägavgift för obebyggd tomt)

Betala till BANKGIRO 5229-9393

Kom ihåg att ange ditt namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen. (Vid sen inbetalning kan en påminnelseavgift komma att debiteras med 100 kr)


Inbetalning av avgiften görs den 30 april (50%) och den 31 oktober (50%).
Vill du ha ett annat upplägg av årsbetalningen - tag kontakt med kassören innan den 30 april. 

Samfälligheten informerar via hemsida/mail - inga aviseringar via brevlådan skickas ut under året. Lägg gärna in betalningarna i förväg i din internetbank.

Vi uppskattar att du betalar i tid :) 

 

Dokument

Debiteringsförslag Kulperöds Samfällighet 2017.pdf 2017-08-11