!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Budget

 

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att planera kommande verksamhetsår med fördelning av de ekonomiska resurserna samt att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut.

 

I budgeten försöker vi även att bedömma kommande års investeringsbehov och behov av årsavgift.

 

Budget för 2018 publiceras inom kort.
Budget för 2017 finns att ta del av nedan.

 

Dokument

Budget 2017.pdf 2017-08-11