!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomi

 

Föreningens verksamhet drivs genom en fastställd årlig avgift. Intäkten kommer från föreningens medlemmar tillsammans med statligt bidrag för områdets vägar.

Avgift per andel
Den årliga avgiften beror på hur många andelar varje medlem har, de flesta av föreningens medlemmars har en andel inom VA och en andel i områdets vägar, GGCC har flest andelar i både VA och väg. 
Har du en obebyggd tomt eller egen brunn betalar du en del av en andel. Du ser fördelningen i översikten.
Aktuell avgift ser du under rubriken "Årsavgift för VA och väg".

Banklån
Föreningen har ett banklån som togs i samband med upprustning och investering av reningsverket. Räntan på lånet kan dras av av varje andelsägare i samband med årlig deklaration. Kassören meddelar räntebelopp i god tid innan årlig deklaration.

Årligt beslut
Varje fastighet/medlem inom Kulperöds Samfällighetsförening ansvarar för att betala en årlig avgift som är beslutas vid varje årsmöte. Betalning av avgift sker en eller två ggr per år - läs mer under rubriken "Årsavgift för VA och väg". 

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för att genomföra budget, balansräkning och bokslut samt betala in skatter och avgifter i egenskap som arbetsgivare.