!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakter

 

Styrelsen
Styrelsen beskrivs under rubriken Kontakter/Stýrelsen 2018

Driftsansvariga VA
Namnen på driftsansvariga för föreningens vatten och avlopp finns under Kontakter/Vatten och avlopp.

Föreningens medlemmar
Styrelsen har en medlemsförteckning med samtliga medlemmars kontaktuppgifter. 

Styrelsen ansvarar för att upprätthålla en aktuell distributionslista (e-post, telefon, adress) för att kunna informera samtliga medlemmar inom föreningen. Distributionslistan är endast tillgänglig för styrelsen.

Varje medlem ansvarar för att styrelsen har aktuell information. Vid uppdatering av egen kontaktuppgift, skicka ny uppgift till annika.lundqvist@hotmail.com.  

Inga kontaktuppgifter för föreningens medlemmar kommer publiceras på hemsidan med anledning av sekretess och med hänvisning av dataskyddslagen.