!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

GA:1 Våra vägar

Vägar – Gemensamhetsanläggning 1 (GA:1)
Den 14 augusti 1972 fastslogs (laga kraft) de första stadgarna för Gullbringa vägförening. 
Gullbringa vägförening uppgick sedan i ett senare beslut i Kulperöds samfällighetsförening där då även VA-anläggningen införlivades.

Föreningen ansvarar för väghållningen inom områdets vägar som idag består av ca 3 300 meter väg som sträcker sig från väg 168 (Marstrandsvägen) till ändhållplatserna på Kulperödsvägen respektive Silvergnejsvägen.

I föreningens ansvar ligger att sköta väghållningen som i sin tur omfattar byggande av väg, vägunderhåll och vinterväghållning.

 

 

VÅRA VÄGAR

Våra vägar i området kategoriseras som enskild väg
Enskilda vägar i Sverige får statsbidrag och vi ansöker och får ett årligt bidrag på cirka 20.000:-.
Se kartan ovanför - våra vägar är markerade med blå, kraftig linje. 

Det är samfälligheten som har det juridiska ansvaret för våra enskilda vägar. 

Vi värnar om trafiksäkerheten inom vårt område - tänk på att hålla låg  hastighet inom området!

 

 

Dokument

Karta Kulperöd GA-1.pdf 2017-08-11