!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

GA:2 Vårt vatten

Vårt dricksvatten kommer från en källa.

Källan är en borrad brunn på ca 30 m djup, från den fyller vi upp en extra brunn som ligger på ca 6-7 m djup. Brunnarna skyddas av ett litet träskjul, mellan golfhålen blå 9 och röd 9. 

Vattnet leds vidare in till vårt vattenrum som finns i GGCC klubbhusets källare.

Där tillsättes granulat för att öka pH värdet från ca 5,5 till ca 8,0. Vi renar också det inkommande vattnet i vår UV-reningsanläggning.

Det renade och pH-justerade färskvattnet fördelas ut till oss i föreningen och till klubbhuset. 

Färskvatten klassas som livsmedel och vi är ålagda att regelbundet ta prover på råvatten, utgående vatten samt vatten hos avändare/fastighet. Dessa prover analyseras av ALcontrol och kopia på resultaten skickas även till kommunen.

 

 

 

 

 

Dokument

Karta Kulperöd GA-3.pdf 2017-08-11