!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kulperöds Samfällighet

 

Samfälligheten som ansvarar för områdets vägar, vatten och avlopp bildadas 1999 och består idag av 52 fastigheter tillsammans med Gullbringa Golf & Country Club och Gullbringa Lantbruk.

Innan samfälligheten bildades hade Gullbringa Lantbruk ansvaret för områdets vatten- och avloppsanläggning. Området hade sedan tidigare en egen vägförening, men som vid tidpunkten av bildandet av samfällighet, upplöstes. 

Vi som är medlemmar inom samfälligheten har ett gemensamt ansvar att minimera kostnader för våra gemensamma anläggningar (GA:1 - 3) och vägar.
Gemensamt engagemang och arbete ökar trivseln och minskar kostnaderna :).  

Samfällighetens ansvar

Samfällighetsföreningens ansvar är att förvalta området vägar, tillgång till dricksvatten och säkerställa funktion av reningsverk/avlopp. 


Städdagar

Två gånger om året (vår/höst) träffas vi för att sätta upp eller ta bort snöpinnar, rensa i diken, ta bort vegetation som växer intill våra vägar och annat som behöver åtgärdas inom vårt område.
Styrelsen ansvar för att bestämma och informera om aktuell tidpunkt.
Vår städdag avslutas med en gemensam fika.
 

Festligt

En gång om året under hösten har vi en gemensam fest som vi kallar "Gårdarna runt banan".  
En "ständig" festkommitté har tagit på sig uppdraget att ta fram tidpunkt och plats för att vi ska kunna träffas och ha det trevligt tillsammans,

 

Är du intresserad av att lära dig mer om samfälligheten, eller, är du intresserad av att arbeta inom samfälligheten?

Tag kontakt med någon av styrelsen eller valberedningen. Vi behöver vara fler som är aktiva inom vår förening :)

Nedan kan du ta del av Lantmäteriets information om Samfälligheter. 

Dokument

Samfällighetsförening.pdf 2016-06-06