!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Städdag

 

Vad gör vi på våra städdagar? Följande aktiveter kan vi bestämma att vi gör - behovet avgör.

VÄGAR
Snöpinnar sätts ut/tas in

Vägar o gupp inspekteras

Träd och buskar tas ner/ansas som växer för nära våra vägarna (enligt bestämmelser).

Diken rensas

VATTEN
Serviser, vi kollar funktionaliten och lär oss var de finns.

Brunnar, dagvattenbrunnar, vi kollar funktionaliteten och lär oss var de finns.

Vattenrummet, vi lär oss känna vårt ansvar.

RENINGSVERK
Byggnad, vi kollar funktionen och målar om vid behov.

Utustning som ska finnas, kontrolleras.

Klippning av gräs vid behov.