!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Revisorer

 

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete och väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.

Antalet revisorer är beslutat och finns beskrivet i föreningens stadgar. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

Läs mer på Forening.se (källa)

Samfällighetens revisorer 2018

Revisor Nikas Melvås  
Revisor  Hans-Olof Göransson  
Revisor suppleant Mikael Ryd  
Revisor suppleant Hans Alminger