!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsens ansvar

 

Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledamöter tillsammans med en till tre suppleanter och en representant från GGCC.

Styrelsen ansvarar för

  • områdets vägar (GA1), vilket innebär vägarnas tillsyn genom bl a asfaltering, snöröjning, grusning samt klippning av vägrenar under sensommarn.
  • områdets dricksvatten (GA2), vilket innebär tillgång och funktion av utrustningen. Brunnen/vattenrummet finns i skogsdungen mellan blå och röd nia (golfbanan). Årligen tas prover av vårt dricksvatten som skickas till Alcontrol Laboratories för kontroll. Provet tas av våra driftsansvariga vid fyra olika tillfällen.
  • områdets reningsverk (GA3), vilket innebär funktion av utrustning av reningsverkets anläggning. Årligen tas prover från avloppsverket som skickas till Alcontrol Laboratories för kontroll som sker tre gånger per år.

Årsmötet väljer ordförande. Strax efter årsmötet kallar ordförande till konstituerande möte för att tillsätta funktionerna inom styrelsen, såsom sekreterare, kassör och kontaktpersoner för föreningens ansvarsområden.

 

       

Uppdaterad 2018-03-20 av Annika Lundqvist